دانلود رایگان


دانلود گزارش کارورزی آشنایی با نحوه کار پرسها - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود گزارش کارورزی آشنایی با نحوه کار پرسها

دانلود رایگان دانلود گزارش کارورزی آشنایی با نحوه کار پرسها دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با نحوه کار پرسهادانلود گزارش کارآموزی آشنایی با نحوه کار پرسها مدیریت برش و پرس یکی از مدیریتهایی است که زیر نظر معاونت سواری سازی ایران خودرو فعالیت می کند . برش و پرس در حال حاضر ازنظر تناژ، ابعاد تعداد پرس بزرگترین مجتمع پرسکاری در ایران می باشد. این مجموعه توانایی آنرا داده که برای ۱۵۰/۰۰۰ دستگاه سواری ، ۵۰۰۰ دستگاه مینی بوس و ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس قطعه تولید کند. قطعات این مجموعه توسط قالب ، پرس و ماشین آلات مخصوص تولید می شوند. تولید قطعات براساس مدارک فنی استانداردهای تعریف شده انجام می شود و بدون مدارک فنی و اطلاعات کافی قطعه ای تولید نمی شود. دراین مدیریت جمعا ۴۰۲۷ نغه پرسنل رسمی ، قراردادی و پیمانکاری فعالیت دارند.
دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با نحوه کار پرسها مقدمه ..................................
برشکاری ................................
۱-۲-برشکاری ............................
۲-۲-۲- مناطق برش .......................
۳-۲-۲-نحوه دادن کلیرانس به سنبه وماتریس
۴-۲-۲-کلیرانس زاویه ای .................
۵-۲-۲- اضافه دور ریز ...................
۶-۲-۲-نیروی لازم برش ....................
۷-۲-۲- انرژی لازم برش ...................
۸-۲-۲- روشهای کم کردن نیروی لازم برش ....
۹-۲-۲- نیروی لازم بیرون انداز ...........
۲-۲- اجزای قالب ........................
۳-۲- طراحی قالب ........................
۱-۳-۲- بدست آمدن قطعه میل راهنما........
۲-۳-۲-طراحی سنبه و پیچها................
۴-۲- روشهای ساخت قالب ..................
۵-۲- انواع قالبهای برش .................
۶-۲- پارامترهای مؤثر در انتخاب قالب ....
۷-۲-خمکاری .............................
۱-۷-۲- انواع عملیات و قالبهای خمکاری ...
۲-۷-۲-نیروی لازم خمکاری .................
۳-۷-۲-نیروی بالشتک فشاری ...............
۸-۲- کشش عمیق ..........................
۱-۸-۲- عیوب عملیات کشش عمیق ............
۲-۸-۲-عیوب ورق بعد از عملیات کشش عمیق ..
۹-۲- متغیرهای کشش عمیق .................
فصل سوم پرسها:..........................
۱-۳- پرسهای سنگی .......................
دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با نحوه کار پرسها ۲-۲-۳- نیروی مجاز پرس سنگی .............
۳-۲-۳-تناژ مجاز نامی حاصل از گشتی در موتور
۴-۲-۳- تناژ مجاز نامی حاصل از قدرت کاری (توصین )
۳-۳- پرسهای زانویی .....................
۴-۳-۳- نیروی رام و ظرفیت کاری ..........
۲-۳-۳- سرعت رام ........................
۴-۳- پرسهای پیچی .......................
۵-۳- پرسهای الکتروژن ...................
۶-۳- پرسهای هیدرولیک ...................
فصل چهارم طرز کار ، انتخاب و تجهیزات کمکی پرسها
۱-۴ طرز کار پرسها.......................
۲-۴ انتخاب پرسها .......................
۳-۴ نصب و نظارت قالب ...................
۴-۴-تجهیزات ایمنی روی پرسها ............
۵-۴-سرویس و نگهداری پرسها وقالبها.......
۶-۴-تنظیم و نگهداری قالبها..............
فصل پنجم دقت پرسهای مکانیکی ............
۱-۵-دقت در حالت بی باری ................
۲-۵-دقت در حالت تحت بار ................
فصل ششم : سیستمهای ایمنی در برابر اضافه بارپرسهای مکانیکی
۱-۶ وسایل ایمنی برای پرسهای مکانیکی در محدوده کورس مورد استفاده ........................................
۲-۶-وسایل ایمنی پرسهای مکانیکی درکل کورس
مراجع ..................................
بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان
***************************************************************************
فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :38


دانلود گزارش کارورزی آشنایی با نحوه کار پرسها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه